24.12.2019
Rok prijave: še 156 dni
Štipendije za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2020 (287. JR)

Razpisna dokumentacija:

Pravne podlage:

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)
Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad-futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18)
 
Dodatne informacije:
 
01 434 15 66
ad-futura[@]sklad-kadri.si  
 
Uradne ure:

ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure,
sreda tudi od 14. do 16. ureŠtipendije so namenjene državljanom držav Zahodnega Balkana za podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike in medicine v Sloveniji.

Rok prijave: 31. 8. 2020

Vlagatelji morajo imeti do roka za prijavo urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča ali sklenjeno veljavno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vlagatelj mora v času študija (od 1. 10. 2020 dalje) bivati v Sloveniji. Do 1. 10. 2020 mora tudi vložiti prošnjo za dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji iz naslova študija, skladno z določili Zakona o tujcih, zanj pa lahko zaprosi na pristojni instituciji iz tujine (diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije) pred prihodom v Slovenijo ali ob prihodu v Slovenijo na pristojni upravni enoti.

Višina štipendije:
Štipendija se lahko dodeli za:

•  šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in/ali
•  življenjske stroške v višini 8.400,00 EUR letno.

Način oddaje vlog:
Prijavnica in druga ustrezna dokumentacija morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vidno označena z napisom »za 287. javni razpis« do roka za prijavo.

Štipendijsko razmerje:

O izidu javnega razpisa so vlagatelji obveščeni z odločbo. Štipendisti nato podpišejo pogodbo o štipendiranju. Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij uspešno zaključiti v pogodbenem roku.

Na vrh