Projekt Tehnična podpora – Kohezijski sklad 2014-2020

 

 

S 1. 12. 2015 se je pričela izvajati operacija »Tehnična podpora Kohezijski sklad – Javni sklad  Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije – Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020«.


Namen operacije je financirati ukrepe za učinkovito izvajanje Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne naložbe 12.1 »Tehnična podpora – KS«.


Cilj projekta je zagotoviti pogoje za izvajanje aktivnosti, povezanih z razvojem kadrov v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Sklad bo v vlogi izvajalskega organa izvajal naloge v okviru naslednjih prednostnih osi in prednostnih naložb:

  • 8. spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile
  • 10. znanje, spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

 

Skupna vrednost operacije je 2.818.284,75 EUR, od tega znašata:

  • ·         prispevek Evropske unije 2.395.542,03 EUR in

  • ·         pripadajoča slovenska udeležba 422.742,72 EUR.


Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije:
mag. Barbara Leder,  info[@]sklad-kadri.si

Na vrh