Pravico do Zoisove štipendije lahko pridobijo vlagatelji, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje, ki pa so za dijake in študente nekoliko različni.

Dijaki

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun poovprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

Dijaki 2. in višjega letnika srednje šole morajo izkazati v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije povprečno oceno najmanj 4,10.

Študenti

Zoisovo štipendijo lahko pridobi študent, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezen uspeh.

Kot ustrezen uspeh štejejo:

 

Za študente 1. letnika študija neposredno ob prehodu iz srednje šole na študij povprečna ocena 4,10 v zadnjem letniku srednje šole ali dosežena zlata matura.


Za ostale študente pa povprečna ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med najboljših 5% v svoji generaciji.

 

Poleg izjemnih dosežkov, ki jih mora izkazati vsak vlagatelj, lahko študent z vlogo izkazuje enega ali več ustreznih uspehov iz prejšnjega odstavka.

Izjemni dosežki

Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja.

Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v višjem letniku lahko vlagatelj uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na tisti ravni izobraževanja, za katero uveljavlja štipendijo.

Vsak dosežek lahko vlagatelj uveljavlja le enkrat. Uveljavljati je možno individualni izjemni dosežek ali izjemni dosežek, dosežen v skupini z največ pet člani.

Izjemni dosežki in število točk so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij, ki je na voljo desno pod "ZAKONODAJA".

 

 

Na vrh