Štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija dodeljena po novem zakonu (ZŠtip-1), morajo vsako leto sami vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije.

 

Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če v vsakem naslednjem šolskem ali študijskem letu izpolnjuje vse pogoje po ZŠtip-1 in če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, ter se vpisal v višji letnik.

 

V primeru izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije v višjem letniku se štipendistu ponovno odmeri višina štipendije in morebitnih dodatkov.

 

O nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v naslednjem šolskem ali študijskem letu se odloči:

  • s prvim dnem šolskega ali študijskega leta, če štipendist dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje vloži pred začetkom šolskega ali študijskega leta,
  • sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca tekočega šolskega ali študijskega leta.

 

Dijaki in študenti morajo tako sami poskrbeti za pravočasno vložitev vloge za nadaljnje prejemanje štipendije. Štipendisti, ki se izobražujejo v Sloveniji in želijo nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljati s 1. dnem šolskega ali študijskega leta, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje z dokazili vložiti pri skladu vsako leto do 31.8. (za dijake)  oziroma do 30.9. (za študente). Pri štipendistih, ki se izobražujejo v tujini, se upošteva datume šolskega oz. študijskega leta v državi izobraževanja.


Štipendist mora za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na istem izobraževalnem programu za vsako šolsko ali študijsko leto izkazati vpis v višji letnik in ustrezno povprečno oceno (dijaki najmanj 4,10, študenti najmanj 8,50) ALI izjemni dosežek skladno s 24. členom ZŠtip-1.


no news in this list.

Na vrh