Način uveljavljanja nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije se razlikuje glede na to, po kateri zakonodaji je štipendist pridobil Zoisovo štipendijo. Nadaljnje prejemanje se uveljavlja le znotraj istega izobraževalnega programa oz. ravni ali stopnje izobraževanja, po zaključku tega izobraževanja pa se tudi štipendisti ponovno potegujejo za štipendijo z ostalimi vlagatelji.

 

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip uveljavljajo tisti štipendisti, ki jim je bila Zoisova štipendija za trenutni izobraževalni program podeljena najkasneje s šolskim oziroma študijskim letom 2013/2014.

 

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 uveljavljajo tisti štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili v šolskem oz. študijskem letu 2014/2015 ali kasneje.


no news in this list.

Na vrh