Zoisove štipendije

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, pridobijo pa jo lahko dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih.

Pridobitev Zoisove štipendije

Pridobitev Zoisove štipendije od šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje vlagatelji uveljavljajo po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1). Ti vlagatelji so vsi, ki:

  • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, npr. iz osnovne v srednjo šolo, iz srednje šole na študij itd., ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne, ali
  • se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala.Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Uveljavljanje nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije se razlikuje glede na to, ali je štipendist štipendijo za izobraževalni program pridobil:

 

  • po starem (ZŠtip), torej do vključno šolskega ali študijskega leta 2013/2014, 
  • po novem zakonu (ZŠtip-1), torej od vključno šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje.

 

 

no news in this list.

Novice
Na vrh