Return to login form 

Izvajanje štipendijskega razmerja tistih štipendistov, ki so štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu pridobili najkasneje do vključno 2013/2014, urejajo stari Zakon o štipendiranju (ZŠtip) in Splošni pogoji poslovanja javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, veljavni ob objavi razpisa, na katerem je štipendist pridobil pravico do štipendije.

Štipendisti morajo za nadaljnje prejemanje štipendije vsako leto vložiti vlogo na javni razpis in se vpisati v višji letnik istega izobraževalnega programa. Štipendisti, ki želijo spremeniti izobraževalni program, morajo predhodno dobiti soglasje sklada k spremembi izobraževalnega programa.

Štipendistom pripada mesečna štipendija v višini 150 EUR, k osnovni štipendiji pa se lahko dodelijo še dodatki, kot jih določa javni razpis.

Če štipendist ne zaključi letnika, za katerega je prejemal štipendijo, oziroma ne izkaže izpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje največ eno študijsko leto. Če štipendist po preteku mirovanja izkaže zaključek letnika oziroma vpis v višji letnik, se ob izpolnjevanju ostalih pogojev štipendiranje nadaljuje, v nasprotnem pa štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil.Na vrh