Nadaljnje prejemanje štipendije uveljavljajo tisti štipendisti, ki v tekočem študijskem letu že prejemajo štipendijo ali pa jim pravica do štipendije miruje in bodo:

  • v naslednjem letu napredovali v višji letnik istega programa ali
  • bodo izobraževanje na podlagi predhodnega soglasja sklada k spremembi programa nadaljevali v višjem letniku drugega programa v okviru iste ravni izobraževanja.


Način uveljavljanja nadaljnjega prejemanje štipendije za Slovence v zamejstvu se razlikuje glede na to, po kateri zakonodaji je štipendist pridobil štipendijo.


Nadaljnje prejemanje štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu po Zštip uveljavljajo tisti štipendisti, ki jim je bila štipendija za trenutni izobraževalni program podeljena najkasneje s študijskim letom 2013/2014.


Nadaljnje prejemanje štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu po ZŠtip-1 uveljavljajo tisti štipendisti, ki so štipendijo pridobili v študijskem letu 2014/2015 ali kasneje.
Na vrh