Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji.

Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije.

Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

Na vrh