Štipendija se dodeli dijaku, ki je sprejet na Benjamin Franklin – poletno šolo v ZDA. Gre za 3-4 tedensko poletno šolo, namenjeno mladim, ki jih zanimajo mednarodni čezatlantski odnosi, vloga svobodnih medijev v demokraciji in civilna iniciativa in se želijo izobraževati na teh področjih. Cilj iniciative je spodbuditi povezovanje med ameriško in evropsko mladino ter dvigniti zavest o skupnih vrednotah in kulturni povezanosti.

Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Štipendist mora po zaključenem študijskem obisku predložiti poročilo in izkazati, da mu je izobraževalna ustanova v Sloveniji priznala poletno šolo oziroma jo vrednotila kot del obveznosti študijskega programa.

Na vrh