Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov tujini

Štipendija za študijski obisk v tujini se dodeli dijakom ali udeležencem izobraževanja odraslih na srednješolskem izobraževalnem programu oziroma študentom na višješolskem izobraževalnem programu ali na visokošolskem izobraževalnem programu 1. ali 2. bolonjske stopnje za študijski obisk v tujini.

Ta študijski obisk mora izobraževalna ustanova, na kateri je vlagatelj v Sloveniji vpisan, priznati oziroma vrednotiti kot del obveznosti izobraževalnega programa na tej ustanovi; obveznosti študijskega obiska lahko prizna kot delno ali v celoti opravljene obveznosti pri določenem predmetu, v obliki študijskih kreditov ali na drug primerljiv način.

Štipendija za študijske obiske je praviloma sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

Višina štipendije, minimalno trajanje študijskega obiska in drugi pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Štipendist mora po zaključenem študijskem obisku predložiti poročilo in dokazila o udeležbi na študijskem obisku oziroma o porabi sredstev.

Utrinke s študijskih obiskov naših štipendistov v tujini najdete tukaj.

Aktualni razpisi