Štipendije za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+

Štipendije so namenjene študentom višješolskih ali visokošolskih izobraževalnih programov v Republiki Sloveniji, ki so izbrani za mobilnost v tujino v okviru programa Erasmus+. Štipendija se dodeli praviloma prek izobraževalne ustanove. Študenti torej sredstev ne morejo pridobiti neposredno pri skladu.

Štipendija se izplača kot dodatek k finančni podpori iz programa Erasmus+.

Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Prejemnik sredstev mora končno poročilo o realizaciji oddati najkasneje v 30 dneh po preteku obdobja trajanja projekta.

Aktualni razpisi