Štipendije Ad futura za študijske obiske v tujini

Štipendije so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za različne oblike krajših ali daljših študijskih obiskov v tujini. Štipendije se lahko podelijo neposredno fizični osebi (dijak oziroma študent) ali preko prejemnika sredstev (pravne osebe), odvisno od javnega razpisa.

Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini«  lahko pridobi fizična oseba (dijak, študent) neposredno za študijski obisk, ki si ga izbere sam.

Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za udeležbo na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu« lahko pridobi posameznik (dijak), ki je bil v predhodnem izbirnem postopku sprejet na to poletno šolo.


Posameznik (dijak ali študent), ki želi pridobiti štipendijo, se mora prijaviti na aktualen javni razpis in predložiti v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če izpolnjuje vse pogoje in zahteve javnega razpisa, se mu z odločbo dodeli pravica do štipendije. V tej odločbi so navedene tudi obveznosti obeh strank.

Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+« lahko študent prejme preko prejemnika sredstev, ki je pravna oseba (izobraževalna ustanova).

Izobraževalna ustanova se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če izpolnjuje vse pogoje in zahteve tega javnega razpisa, se ji z odločbo dodeli štipendija. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se sklene pogodba, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti in pravice obeh pogodbenih strank.Na vrh