Return to login form 

Štipendija se dodeli za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu.

Štipendija se praviloma dodeli za življenjske stroške in šolnino.

Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo oziroma nadaljujejo v naslednjem koledarskem letu.

Če javni razpis tako določa, se mora štipendist po zaključenem študiju, za katerega je prejel štipendijo, zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji ali se v Sloveniji samozaposliti. Zaposlitev oziroma samozaposlitev mora trajati toliko let (preračunano na polni delovni čas), kolikor študijskih let je prejemal štipendijo sklada. Podrobneje je obveznost zaposlitve urejena v Zakonu o štipendiranju in Pravilniku o dodeljevanju štipendije Ad futura.

Aktualni razpisi

no news in this list.

Na vrh