Štipendije so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev stopnje izobrazbe v tujini.

Štipendijo je v okviru javnega razpisa »Štipendije za študij v tujini« mogoče pridobiti za izobraževanje na izobraževalni ustanovi, ki jo vlagatelj izbere sam.

V okviru javnega razpisa »Štipendije za študij na European University Insitute (EUI)« pa je možno pridobiti štipendijo za študij na konkretni izobraževalni ustanovi, EUI.

Vlagatelj, ki želi pridobiti štipendijo, se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če vlagatelj izpolnjuje vse pogoje in zahteve javnega razpisa, se mu z odločbo dodeli štipendija za izobraževalni program. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se z vlagateljem sklene pogodba o štipendiranju, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti obeh strank pogodbe.

Zgodbe in izkušnje naših štipendistov na študiju v tujini so predstavljene tukaj.

no news in this list.

Na vrh