Return to login form 

Štipendija za študij se dodeli državljanom držav, ki so prejemnice oziroma upravičenke do razvojne pomoči, ki jo v okviru razvojnih dogovorov zagotavlja tudi Republika Slovenija. Program se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ).

Štipendija se praviloma dodeli za življenjske stroške in šolnino oziroma druge stroške, povezane s študijem.

Država upravičenka, višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Postopek sprejema na študij na izobraževalno ustanovo v Sloveniji in postopek pridobitve štipendije za študij pri skladu sta ločena, in sicer:

  • za sprejem na študij se kandidat prijavi neposredno na izobraževalno ustanovo, in sicer v roku in na način, kot ju določa ta izobraževalna ustanova. Več informacij o izobraževalnih ustanovah v Sloveniji je tukaj.
  • za pridobitev štipendije za študij na izobraževalni ustanovi v Sloveniji se kandidat prijavi v roku, kot ga določa javni razpis sklada.

Več informacij v zvezi s prijavo na študij je na voljo tukaj.

Če je v javnem razpisu zahtevana nominacija države, sklad na svoji spletni strani praviloma objavi tudi kontaktne podatke organa, ki je v državi upravičenki pristojen za nominacijo.

no news in this list.

Na vrh