Štipendija se dodeli državljanom držav Zahodnega Balkana – praviloma za podiplomski magistrski ali doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji.

Med države Zahodnega Balkana se okviru tega javnega razpisa prištevajo Bosna in Hercegovina, Republika Črna gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija in Republika Srbija.

Štipendija se dodeli za življenjske stroške in šolnino.

Višina štipendije, pogoji, merila ter razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Javni razpis je praviloma objavljen v decembru za tiste, ki s študijem začnejo v mesecu oktobru naslednjega leta.

Postopek sprejema na študij na izobraževalno ustanovo v Sloveniji in pridobitve štipendije za ta študij pri skladu sta ločena, in sicer:


- za sprejem na študij se kandidat prijavi neposredno na izobraževalno ustanovo, v roku in na način, kot ju določa ta izobraževalna ustanova. Več informacij o izobraževalnih ustanovah v Sloveniji je na voljo na spletni strani MIZŠ.

Dodatne informacije v zvezi s prijavo na študij so na voljo tudi na spletni strani sklada.

 - za pridobitev štipendije za študij na izobraževalni ustanovi v Sloveniji se kandidat prijavi v roku in na način, kot ju določa javni razpis sklada.no news in this list.

no news in this list.

Na vrh