Štipendije so namenjene izobraževanju tujih državljanov za pridobitev ravni oziroma stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji. Glede na javni razpis se lahko kandidati za štipendijo potegujejo neposredno pri skladu ali preko izobraževalne ustanove, ki se prijavi na skladov javni razpis.

Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji« in javnega razpisa »Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov« lahko pridobi neposredno posameznik za izobraževanje na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, ki jo izbere sam.

Posameznik, ki želi pridobiti štipendijo, se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če izpolni vse pogoje in zahteve javnega razpisa, se mu z odločbo dodeli štipendija za izobraževalni program. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se sklene pogodba o štipendiranju, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti in pravice obeh strank pogodbe.

Štipendijo v okviru javnega razpisa »Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana« lahko pridobi poklicna, srednja tehniška, srednja strokovna šola in strokovna gimnazija v Sloveniji, ki izvaja program, na katerem se bo dijak izobraževal (šola). Šola se prijavi na aktualen javni razpis in predloži v posameznem javnem razpisu zahtevana dokazila. Če so izpolnjeni vsi pogoji in zahteve javnega razpisa, se z odločbo dodeli štipendija. Na podlagi dokončne odločbe in predloženih zahtevanih dokazil se sklene pogodba o štipendiranju, kjer so podrobneje opredeljene obveznosti in pravice obeh strank pogodbe.

Zgodbe in izkušnje naših štipendistov na študiju v Sloveniji najdete tukaj.

no news in this list.

Na vrh