Return to login form 

Program je namenjen sofinanciranju podoktorskega izobraževanja oziroma raziskovanja na European University Institute (EUI).

Sredstva se praviloma dodeli za življenjske in potne stroške enemu kandidatu za eno leto podoktorskega izobraževanja oziroma raziskovanja.

Višina sredstev, pogoji, merila oziroma razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, ki določa tudi rok za prijavo in dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Postopek sprejema na podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje na EUI in pridobitev sredstev za podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje pri skladu sta dva ločena postopka, in sicer:

  • za sprejem na podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje na EUI se kandidati prijavijo v roku in na način, kot ju določi EUI. Informacije o rokih in postopku prijave za sprejem na študij so na voljo tukaj.
  • za pridobitev sredstev za podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje na EUI se kandidat prijavi v roku in na način, kot ju določa javni razpis sklada.

 

 

no news in this list.

no news in this list.

no news in this list.

Na vrh