Program Fulbright

Program Fulbright je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Kandidati so izbrani na podlagi selekcijskega postopka s strani komisije Fulbright in končne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Državljani Slovenije lahko za gostovanje na ameriški ustanovi v ZDA pridobijo:


Državljani ZDA lahko za gostovanje na slovenski ustanovi v Sloveniji pridobijo:


Višina štipendije s strani sklada, pogoji, merila, rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti, se določijo z javnim razpisom.

Višina štipendije s strani pristojnega ameriškega organa v ZDA je objavljena tukaj.


Aktualni razpisi
Rok prijave: še 983 dni
24.12.2019
Rok prijave: še 406 dni
21.12.2018
Rok prijave: še 253 dni
27.12.2017

no news in this list.

no news in this list.