Program Fulbright je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Kandidati so izbrani na podlagi selekcijskega postopka s strani komisije Fulbright in končne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Državljani Slovenije lahko za gostovanje na ameriški ustanovi v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice in mesečno štipendijo s strani sklada v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije, oziroma
  • sredstva s strani pristojnega organa v ZDA za življenjske stroške, stroške nastanitve, študijsko literaturo in stroške šolnine.


Državljani ZDA lahko za gostovanje na slovenski ustanovi v Sloveniji pridobijo:

  • mesečno štipendijo s strani javnega sklada za stroške bivanja in sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji za vsak mesec gostovanja ter
  • štipendijo s strani pristojnega organa v ZDA za življenjske stroške, stroške nastanitve, študijsko literaturo in stroške šolnine.


Višina štipendije s strani sklada, pogoji, merila, rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti, se določijo z javnim razpisom.

Višina štipendije s strani pristojnega ameriškega organa v ZDA je objavljena tukaj.


Aktualni razpisi
Rok prijave: še 911 dni
24.12.2019
Rok prijave: še 334 dni
21.12.2018
Rok prijave: še 181 dni
27.12.2017

no news in this list.

no news in this list.

Na vrh