Razpis

06.06.2013
Rok prijave: Potekel
Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014

Sklad je 6. 6. 2013 objavil Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014. Rok za oddajo vlog je za dijake 9. 9. 2013 in za študente 9. 10. 2013.

Predmet javnega poziva so Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2013/2014 in sicer:

 • dodelitev Zoisove štipendije za vlagatelje, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013 Zoisove štipendije niso prejemali, in
 • nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za štipendiste, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013 prejemali Zoisovo štipendijo oziroma jim je štipendijsko razmerje mirovalo, in nadaljujejo izobraževanje v višjem letniku oziroma na višji ravni izobraževanja.

 

Vsi vlagatelji morajo izpolnjevati splošne pogoje, kot jih določa Zakon o štipendiranju in vsaj enega izmed sledečih pogojev za pridobitev (v nadaljevanju: merila):

 • merilo uspeha, pri čemer se upoštevajo ocene iz šolskega oziroma študijskega leta 2012/2013;
 • merilo zlate mature, pri čemer se upoštevajo rezultati mature, doseženi v šolskem letu 2012/2013;
 • merilo uvrstitve med najboljših 5 % študentov v študijskem letu 2012/2013 v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju;
 • merilo izjemnih dosežkov, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2011/2012 in 2012/2013).

Posamezna merila so podrobneje opredeljena v javnem pozivu. Vlagatelj lahko izkazuje izpolnjevanje enega ali več meril (npr. merilo uspeha in merilo izjemnih dosežkov), vendar se vsako merilo obravnava ločeno. Če vlagatelj izpolnjuje pogoje za pridobitev štipendije po več merilih, se mu Zoisova štipendija dodeli le na podlagi enega merila.

 

Vloge vlagateljev za dodelitev štipendije se razvrstijo glede na uveljavljano merilo od najvišjega do najnižjega rezultata. Pravica do Zoisove štipendije se dodeli tistim vlagateljem, ki se v posamezni skupini najbolje razvrstijo, do porabe sredstev.


Za nadaljnje prejemanje štipendije zadostuje izpolnjevanje splošnih pogojev in doseganje vsaj enega merila.

 

Besedilo javnega poziva in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani. Javnemu skladu je potrebno predložiti izpolnjene in lastnoročno podpisane dokumente.


Dokumentacijo javnega poziva je možno prevzeti tudi osebno na javnem skladu.

  

Rok za oddajo vlog začne teči z dnem objave javnega poziva. Zadnji rok za oddajo vlog je:

 • ponedeljek, 9. 9. 2013, za dijake, ki so v šolskem letu 2013/2014 vpisani v srednješolsko izobraževanje, in
 • sreda, 9. 10. 2013, za študente, ki so v študijskem letu 2013/2014 vpisani v višješolsko ali visokošolsko izobraževanje.

 

Dodatne informacije so na voljo:

 • na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije, kjer najdete tudi odgovori na pogosta vprašanja o Zoisovih štipendijah,
 • na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si,
 • v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številkah 01 434 10 83 in 01 434 10 81.

 

 

Pogosta vprašanja Prikaži vse / Skrij vse

fold faq

Kdo lahko pridobi Zoisovo štipendijo?

Do Zoisove štipendije so ob izpolnjevanju drugih pogojev, predpisanih z zakonom, upravičene osebe. ki imajo status dijaka ali študenta ali so udeleženci izobraževanja odraslih.

 

Glede na državljanstvo se štipendija lahko dodeli:

 • državljanom Republike Slovenije;
 • Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu, kakor so opredeljeni v zakonu, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, za študij v Republiki Sloveniji; 

 

Vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče starostne pogoje:

 • ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole starost največ 18 let;
 • ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja starost največ 26 let.

Starostni pogoj je potrebno izpolnjevati ob prvi pridobitvi štipendije za posamezni program, medtem ko se za nadaljnje prejemanje štipendije za isti program starost ne upošteva več.

 

Prav tako morajo vlagatelji izpolnjevati sledeče pogoje glede drugih virov in statusa:

 • hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz 5. člena zakona oziroma druge štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji;
 • niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

V primeru, da se vlagatelj izobražuje v tujini, mora biti izobraževalna ustanova akreditirana v skladu s predpisi države, v kateri se izobražuje, za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe. Dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa si pridobi vlagatelj s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja.


Poleg splošnih morajo biti za pridobitev štipendije izpolnjeni tudi posebni pogoji, ki so različni za posamezne skupine vlagateljev.

fold faq

Kje dobim obrazec za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije?

Obrazec je objavljen na spletni strani sklada v zavihku Razpisi in objave skupaj s preostalo dokumentacijo poziva k prijavi za Zoisovo štipendijo za posamezno šolsko/študijsko leto.

 

Obrazec je enak za vse vlagatelje, torej tako tiste, ki vlagajo za prvo dodelitev štipendije kot tiste, ki vlagajo vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije.

 

Zoisov štipendist, ki vlaga vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v uvodu obrazca ustrezno označi, da je star Zoisov štipendist.

Na vrh