Novica

14.08.2019
Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020 (279. JR)

Sklad je 14. 8. 2019 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2019.


Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020 (279. javni razpis)

 

Objava: 14. 8. 2019

 

Rok prijave: 30. 9. 2019

 

Vrednost razpisa: 275.000,00 EUR

 

Predmet razpisa:  Dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje za pridobitev javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2019/2020.

 

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2019/2020 znaša 150 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 204,80 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

 

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 279. javni razpis).

 

Vlagatelji, ki se prijavljajo na javni razpis pod točko B (novi vlagatelji, ki še niso prejemniki štipendije ali so bili prejemniki štipendije na prejšnji stopnji), morajo prijavo vložiti tudi po e-pošti, skladno z navodili, ki so objavljena na dnu prijavnice.  

 

 

Na vrh