Novica

08.08.2018
Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2018/2019 (254. JR)

Javni sklad je 8. 8. 2018 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2018/2019. Rok prijave je do vključno 1. 10. 2018.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2018/2019 (254. javni razpis)


Objava:
8. 8. 2018

Rok prijave: 1. 10. 2018

Vrednost razpisa: 275.000,00 EUR

Predmet razpisa: Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2018/2019.

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2018/2019 znaša 150,00 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 200,00 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: za 254. javni razpis.

Vlagatelji, ki se prijavljajo na javni razpis pod točko B (novi vlagatelji, ki še niso prejemniki štipendije ali so bili prejemniki štipendije na prejšnji stopnji), morajo prijavo vložiti tudi po e-pošti, skladno z navodili, ki so objavljena na dnu prijavnice.Na vrh