Novica

24.08.2016
Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2016/2017 (213. JR)

Javni sklad je 24. 8. 2016 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2016/2017. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2016.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2016/2017 (213. javni razpis)

Objava: 24. 8. 2016

Rok prijave: 30. 9. 2016

Vrednost razpisa: 277.000,00 EUR

Predmet razpisa: Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2016/2017.

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2016/2017 znaša 150 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 200 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 213. javni razpis).

Na vrh