Novica

01.12.2015
Štipendije za doktorski študij na European University Institute za leto 2016 (201. JR)

Sklad razpisuje štipendije za največ dva (2) vlagatelja, ki bosta v študijskem letu 2016/2017 vpisana v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto financira EUI. Rok za oddajo prijav je torek 31. 5. 2016.

Za študijsko leto 2016/2017 štipendija vključuje:
•    mesečno štipendijo vključno z dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini  1.415,00 EUR
•    enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.


Šolnina se ne plačuje.


Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je torek, 31. 5. 2016.


Dodatne informacije so na voljo v besedilu razpisa ali pri Doris Sattler na e‐poštnem naslovu doris.sattler[@]sklad‐kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na naslovu javnega sklada oziroma na telefonski številki 01/434‐58‐92.