Novica

20.12.2018
Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2019 (270. javni razpis)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje štipendijo za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2019/2020 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2019 (270. javni razpis)


Objava razpisa: 20. 12. 2018 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava


Rok prijave: Prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 31. 5. 2019.


Vrednost razpisa: 55.000,00 EUR


Višina štipendije: Za študijsko leto 2019/2020 štipendija vključuje:

  • mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EUR;
  • enkratni letni dodatek v višini 300,00 EUR za potne stroške. 

Šolnina se ne plačuje.


Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 270. javni razpis).


Na vrh