Novica

27.12.2017
Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2018 (247. javni razpis)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje štipendijo za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2018/2019 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2018 (247. javni razpis) 

Objava razpisa: 27. 12. 2017 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

Rok prijave: Prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 31. 5. 2018. 

Vrednost razpisa: 53.000,00 EUR 

Višina štipendije: Za študijsko leto 2018/2019 štipendija vključuje:

  • mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EUR;
  • enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.

Šolnina se ne plačuje. 

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 247. javni razpis).