Novica

05.11.2015
Posodobitve pri poročanju o štipendijah za leto 2014/2015

Obveščamo vas, da so nameščene posodobitve na portalu za poročanje o štipendijah, ki omogočajo oddajo podatkov za dodatne skupine poročevalcev.

Na voljo so sledeče novosti in posodobitve:

  • Omogočen je vstop v aplikacijo z osebnim certifikatom za samostojne podjetnike; če osebni certifikat nima podatkov o davčni številki, je potrebno ta podatek vnesti ob prvi prijavi; po potrditvi certifikata s strani sklada bo možen vnos podatkov.
  • Stranke, ki ne razpolagajo z digitalnim potrdilom za pravne osebe in želijo pooblastiti drugo pravno osebo, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo, za poročanje o štipendijah, lahko sedaj oddajo pooblastilo po pošti na Javni sklad RS za Razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: Pooblastilo za poročanje). Stranka lahko pooblastilo pripravi sama ali uporabi vzorec pooblastila. Pooblaščenec za poročanje mora razpolagati s kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim na pravno osebo.
  • Omogočeno je poročanje štipenditorjev, ki so fizične osebe z registrirano dejavnostjo, ki niso v evidenci AJPES (kmetje, odvetniki). Navedeni štipenditorji naj se za navodila o poročanju obrnejo na sklad na e-poštni naslov porocanje@sklad-kadri.si.


Več o poročanju

Na vrh