Novica

25.07.2019
Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (277. JR)

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019 (1. prijavni rok) oziroma v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020 (2. prijavni rok).

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (277. JR).

Objava razpisa: 25. 7. 2019 na spletni strani sklada.

Rok prijave: 1. prijavni rok od dne objave javnega razpisa do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2019. 2. prijavni rok od 1. 1. 2020 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 4. 2020.

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:

  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije v zaprti kuverti s pripisom »vloga za 277. javni razpis«.

 


POZOR!

Javni razpis ima dva prijavna roka.


Na 1. prijavni rok se lahko prijavijo vlagatelji, katerih obisk v tujini se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019.


Na 2. prijavni rok pa se lahko prijavijo vlagatelji, katerih obisk v tujini se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020.Na vrh