Dijakom, ki prejemajo štipendijo za deficitarne poklice od šolskega leta 2016/2017, ni potrebno oddati vloge za nadaljnje prejemanje.

 

Vlagateljem, ki so na podlagi 210. javnega razpisa v šolskem letu 2016/2017 pridobili pravico do štipendije za deficitarne poklice, je bila pravica do štipendije dodeljena za celotno izobraževalno obdobje. Sklad bo podatke o vpisu za šolsko leto 2017/2018 pridobil po uradni dolžnosti iz uradne evidence.


Pogoji za nadaljnje prejemanje štipendije:
Do nadaljnjega prejemanja štipendije so upravičeni štipendisti, ki se v šolskem letu 2017/2018 vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa (praviloma v 2. letnik), za katerega jim je bila dodeljena pravica do štipendije.

Pred morebitno spremembo izobraževalnega programa mora štipendist pridobiti soglasje k spremembi, v primeru spremembe programa brez predhodnega soglasja štipendijsko razmerje preneha.

Štipendistom, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 ponovno vpisani v isti letnik izobraževalnega programa, bo pravica do štipendije v tem šolskem letu mirovala. 

 no news in this list.

Na vrh