Dijakom, ki prejemajo štipendijo za deficitarne poklice od šolskega leta 2016/2017,2017/2018 in 2018/2019 ni potrebno oddati vloge za nadaljnje prejemanje.

Vlagateljem, ki so na podlagi 210. javnega razpisa v šolskem letu 2016/2017, na podlagi 230. javnega razpisa v šolskem letu 2017/2018 in na podlagi 250. javnega razpisa v šolskem letu 2018/2019 pridobili pravico do štipendije za deficitarne poklice, je bila pravica do štipendije dodeljena za celotno izobraževalno obdobje. Sklad bo podatke o vpisu za šolsko leto 2019/2020 pridobil po uradni dolžnosti iz uradne evidence.

Štipendistom ni treba pošiljati potrdila o vpisu, spričeval ali vloge na sklad.

Pogoji za nadaljnje prejemanje štipendije

Do nadaljnjega prejemanja štipendije so upravičeni štipendisti, ki se v šolskem letu 2019/2020 vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega jim je bila dodeljena pravica do štipendije. Pred morebitno spremembo izobraževalnega programa mora štipendist pridobiti soglasje zanjo, s spremembo brez predhodnega soglasja, štipendijsko razmerje preneha. Štipendistom, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 ponovno vpisani v isti letnik izobraževalnega programa, bo pravica do štipendije v tem šolskem letu mirovala.


 

 no news in this list.

Na vrh