Štipendije za deficitarne poklice


Namen
štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015-2019) s spremembami in dopolnitvami, sprejeta na Vladi Republike Slovenije dne 4. 6. 2015 in 4. 11. 2016.

 

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

 

cheap xanax without prescription


Višina štipendije

Štipendija znaša od 1. 7. 2019 102,40 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.


Izplačilo štipendije

Štipendije na podlagi  Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista, odprt v republiki Sloveniji. V primeru, da pride do spremembe št. transakcijskega računa nas o tem obvestite. 


Združljivost z drugimi štipendijami

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.


Objava razpisa
Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

 

 

 

 

Sredstva za razpis za štipendije za deficitarne poklice se bodo od šolskega leta 2016/2017 dalje zagotavljala iz Evropskega socialnega sklada in proračunskega sklada Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Več informacij o projektu najdete tukaj.

 

 

Aktualni razpisi
Novice

no news in this list.