Štipendije za deficitarne poklice

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja 2020–2024.

 

 

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

 

cheap xanax without prescription


Višina štipendije

Štipendija znaša od 1. 7. 2019 102,40 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.


Izplačilo štipendije

Štipendije na podlagi  Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista, odprt v republiki Sloveniji. V primeru, da pride do spremembe št. transakcijskega računa nas o tem obvestite. 


Združljivost z drugimi štipendijami

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.


Objava razpisa
Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.Aktualni razpisi
Novice

no news in this list.