Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)

Namen projekta je spodbujati vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

 

Z javnim razpisom sta bila izbrana dva projektna partnerja, ki bosta sodelovala s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotavljala potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb.

 

V okviru razpoložljivih sredstev bodo partnerji z brezplačnim informiranjem, motiviranjem, kariernim svetovanjem in usposabljanji sledili cilju, da vsaj 800 osebam izmed 3200 vključenih (v obeh regijah) omogočijo ohranitev delovnih mest oz. lažji prehod v novo zaposlitev. S projektom SPIN želijo opolnomočiti zaposlene, da bodo proaktivno pristopili k načrtovanju in razvoju lastnih karier skladno s potrebami delodajalcev oz. trgom dela. Sočasno pa bodo razvijali veščine in tehnike, ki jim bodo olajšale upravljanje s spremembami, s katerimi se soočajo na delovnih mestih ter razvijali kompetence, ki jih potrebujejo pri delu. Tako bodo večali stopnjo zaposljivosti na eni strani ter zmanjšali tveganje prehoda v brezposelnost na drugi.

 

Izbrani projektni partnerstvi bosta izvajali naslednje aktivnosti:

 

Aktivnosti bodo potekale v dveh zaporednih fazah. Prva, razvoj kariere, se osredotoča na informiranje, motivacijske delavnice, svetovanje in izdelavo individualnih kariernih načrtov. Po zaključenih 14 pedagoških urah pa se lahko oseba vključi v usposabljanje, s čimer razvija tako socialne, strokovne, digitalne in druge kompetence. V okviru programa so upravičena neformalna izobraževanja, kot so treningi komunikacijskih veščin, tečaji računalništva, tujih jezikov, usposabljanja s področja marketinga, vodenja …

 

 

Ciljna skupina, ki se lahko vključijo v izvajanje aktivnosti,  so zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena bodisi zaradi prenehanja zaposlitve ali zaradi organizacijskih sprememb poslovnega procesa.

 


Program financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Novice
Aktualni razpisi