Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)

 

Namen projekta je spodbujati vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

 

Z javnim razpisom sta bila izbrana dva projektna partnerja, ki bosta sodelovala s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotavljala potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb.

 

V okviru razpoložljivih sredstev bodo partnerji z brezplačnim informiranjem, motiviranjem, kariernim svetovanjem in usposabljanji sledili cilju, da vsaj 800 osebam izmed 3200 vključenih (v obeh regijah) omogočijo ohranitev delovnih mest oz. lažji prehod v novo zaposlitev. S projektom SPIN želijo opolnomočiti zaposlene, da bodo proaktivno pristopili k načrtovanju in razvoju lastnih karier skladno s potrebami delodajalcev oz. trgom dela. Sočasno pa bodo razvijali veščine in tehnike, ki jim bodo olajšale upravljanje s spremembami, s katerimi se soočajo na delovnih mestih ter razvijali kompetence, ki jih potrebujejo pri delu. Tako bodo večali stopnjo zaposljivosti na eni strani ter zmanjšali tveganje prehoda v brezposelnost na drugi.

 

Izbrani projektni partnerstvi bosta izvajali naslednje aktivnosti:

 

  • RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.
  • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

Aktivnosti bodo potekale v dveh zaporednih fazah. Prva, razvoj kariere, se osredotoča na informiranje, motivacijske delavnice, svetovanje in izdelavo individualnih kariernih načrtov. Po zaključenih 14 pedagoških urah pa se lahko oseba vključi v usposabljanje, s čimer razvija tako socialne, strokovne, digitalne in druge kompetence. V okviru programa so upravičena neformalna izobraževanja, kot so treningi komunikacijskih veščin, tečaji računalništva, tujih jezikov, usposabljanja s področja marketinga, vodenja …

 

Ciljna skupina, ki se lahko vključijo v izvajanje aktivnosti,  so zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena bodisi zaradi prenehanja zaposlitve ali zaradi organizacijskih sprememb poslovnega procesa.

 

Promocijski video - SPIN:

 

Avtor: INVEL Inkubator za razvoj podjetništva d.  o. o. 

 

 

Program financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Na vrh