Sklad je konec marca 2017 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018. V okviru izbranih projektov študenti proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. 

Izvajanje projektov znotraj 2. odpiranja se je zaključilo 31. 7. 2018. Na 39 visokošolskih zavodih po vsej Sloveniji je bilo tako izvedenih 60 zanimivih projektov, pri katerih je sodelovalo 528 študentov, 100 novih pedagoških mentorjev in 67 novih strokovnih sodelavcev.

»V skladu z Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1304/2013/EU v povezavi z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS, v skladu z 2. in 18. členom Pogodbe o sofinanciranju in v skladu s 3. členom Partnerskega sporazuma objavljamo rezultate posamičnih projektov JR ŠIPK 2016-2018, 2. odpiranje.«

»V skladu z Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1304/2013/EU v povezavi z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS ter v skladu z 2. in 18. členom Pogodbe o sofinanciranju in v skladu s 3. členom Partnerskega sporazuma objavljamo rezultate posamičnih projektov JR ŠIPK 2016-2020, za študijsko leto 2017/2018.«Univerza v Ljubljani:Univerza v Mariboru:


Univerza na Primorskem:


Univerza v Novi Gorici:


Samostojni visokošolski zavodi:

Na vrh