Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je konec marca 2017 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018. V okviru izbranih projektov študenti proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. 

 

Izvajanje projektov znotraj 1. odpiranja se je zaključilo 30. 9. 2017. Na 38 visokošolskih zavodih po vsej Sloveniji je bilo tako v okviru prvega razpisa že izvedenih 61 zanimivih projektov, pri katerih je sodelovalo 564 študentov, 95 pedagoških mentorjev in 75 strokovnih sodelavcev.

 

Univerza v Ljubljani:

 

Univerza v Mariboru:

 

Univerza na Primorskem:

 

Univerza v Novi Gorici:

Na vrh