Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 23. 3. 2017 potrdila in 26. 4. 2018 spremenila odločitev o podpori programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«. 

 

Cilji programa: 

  • okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju;
  • izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgu dela, s katerim se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih in praktičnih izkušenj že med izobraževanjem;
  • razvoj znanj, potrebnih za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposlovanja.

 

Skupna vrednost programa znaša 7.290.366,45 EUR od tega znašata:

  • prispevek Evropske unije 5.832.293,15 EUR (80%), 
  • pripadajoča slovenska udeležba 1.458.073,30 EUR (20%).

 

Do februarja 2019 smo uspešno zaključili javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 (študijski leti 2016/2017 in 2017/2018) in javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018.

 

Na zgoraj omenjenih dveh javnih razpisih je uspešno sodelovalo 1579 študentov, 250 pedagoških mentorjev, 200 strokovnih sodelavcev in 109 koordinatorjev. Uspešno se je zaključilo 183 projektov na 57 različnih visokošolskih zavodih.

 

Odprt je javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020.

 

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvajal se bo v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija  in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija. 


 

Dodatne informacije:


E: sipk[@]sklad-kadri.si 

T: 01 43 45 877 

 

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

no news in this list.

Na vrh