Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je konec aprila 2018 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018. V okviru izbranih projektov študenti proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja

Izvajanje projektov se je zaključilo 15. 9. 2018. Na 37 visokošolskih zavodih po vsej Sloveniji je bilo tako izvedenih 62 zanimivih projektov, pri katerih je sodelovalo 487 študentov, 55 novih pedagoških mentorjev in 58 novih strokovnih sodelavcev.

»V skladu z Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1304/2013/EU v povezavi z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS, v skladu z 2. in 18. členom Pogodbe o sofinanciranju in v skladu s 3. členom Partnerskega sporazuma objavljamo rezultate posamičnih projektov JR ŠIPK 2016-2018, 2. odpiranje.« 

»V skladu z Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1304/2013/EU v povezavi z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS ter v skladu z 2. in 18. členom Pogodbe o sofinanciranju in v skladu s 3. členom Partnerskega sporazuma objavljamo rezultate posamičnih projektov JR ŠIPK 2016-2020, za študijsko leto 2017/2018.«Univerza v Ljubljani:


Univerza v Mariboru:


Univerza na Primorskem:Univerza v Novem mestu

 

 


Samostojni visokošolski zavodi:

Na vrh