Univerza na Primorskem

 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Fakulteta za humanistične študije

 

Fakulteta za vede o zdravju