Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je program, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami (društvi, zavodi …).

V projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega okolja. Tako razvijajo dobre prakse in inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj. 

Program ŠIPK omogoča sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v skupinah od 6 do 10 študentov pod vodstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega okolja. Projekti lahko trajajo od 3 do največ 5 mesecev.

V okviru izbranih projektov študenti proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji.

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  


Novice
Na vrh