Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)


Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 23. 3. 2017 potrdila program »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«. 

Cilji programa:

 

  • okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju;
  • izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgu dela, s katerim se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih in praktičnih izkušenj že med izobraževanjem;
  • razvoj znanj, potrebnih za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposlovanja.


Skupna vrednost programa
znaša 2.250.000,00 EUR od tega znašata:

  • prispevek Evropske unije 1.800.000,00 EUR (80 %), 
  • pripadajoča slovenska udeležba 450.000,00 EUR (20 %).


Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvajal se bo v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija  in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija. 


 

Dodatne informacije:


E: sipk[@]sklad-kadri.si 

T: 01 43 45 877 

 

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  


Na vrh