Štipendije za deficitarne poklice

 

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v četrtek, 11. 2. 2016, sprejela odločitev o podpori programa »Štipendije za deficitarne poklice« in jo 22. 11. 2016 ter 21. 11. 2019 spremenila.

 

Namen projekta je do konca programskega obdobja 2014–2020 v štipendijske sheme vključiti 4000 mladih, od tega 2.600 v Vzhodni kohezijski regiji in 1.400 v Zahodni kohezijski regiji.

 

Cilj projekta je spodbujati vpis mladih v izobraževalne programe, ki so (oz. bodo) prepoznani kot deficitarni poklici in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog. 
 

Glavni cilji dodeljevanja štipendij so:

  • zagotoviti ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
  • spodbujati vpis na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
  • spodbujati vpise v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter
  • promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

 

 


Skupna vrednost projekta znaša 12.296.625,76 EUR, od tega znašata:

  • prispevek Evropske unije 9.837.300,62 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 2.459.325,14 EUR (20 %).

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 v okviru 10. prednostne osi. 

 

Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice najdete tukaj.  

 

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju projekta:
Helena Knez, 
E: deficitarne[@]sklad-kadri.si
T: 01 43 42 536 

Projekt  sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Štipendist štipendije za deficitarne poklice

 

 

 

 

Na vrh