Program »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« (VKO) je omogočil karierno orientacijo zaposlenim s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih in/ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev v mikro, malih in srednjih podjetjih, ter na ta način zagotovil zaposlenim večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.


Kaj smo omogočili delodajalcem in zaposlenim:

 • S programom je sklad v dveh javnih razpisih omogočil 370 slovenskim podjetjem (121 mikro, 132 majhnim, 81 srednjim in 36 velikim podjetjem), da so razvila in nadgradila področje celostnega kadrovskega procesa razvoja zaposlenih (razvoj vodij, kadrovske službe in vseh zaposlenih).

 • V posamezne aktivnosti je bilo vključenih več kot 25.000 zaposlenih.

 

Podjetja so:

 • vzpostavila strategijo razvoja kadrov;

 • uredila kadrovske evidence in sistemizacije delovnih mest;

 • vzpostavila kompetenčne modele in ostala HRM orodja za vrednotenje in ocenjevanje dela zaposlenih;

 • izvajala profiliranja, s katerimi so pridobila vpogled v znanja, interese, lastnosti; zaposlenih in na podlagi tega so pripravila načrte osebnega in poklicnega razvoja;

 • s pomočjo coachinga in izvajanja letnih razgovorov motivirala zaposlene in usklajevala cilje podjetja in zaposlenih;

 • ocenjevala zaposlene (metoda 360 stopinj, matrika veščin, kompetenc, karierna sidra, testi osebnosti …);

 • izvedla delavnice s področja razvoja kadrov (vodenje, motivacija, komunikacija, antistres, organizacija …).

 

Sklad je v okviru programa sodeloval s slovenskimi podjetji na dva načina:

 • s podeljevanjem sredstev preko razpisov ter

 • z organizacijo cikla strokovnih delavnic »Z razvojem zaposlenih do odličnosti«, ki so bile namenjene predvsem zaposlenim iz podjetij, ki na razpisih niso bila izbrana.

Več o programu in dobrih praksah preberite v zborniku od strani 30 do 39.

Povezava na razstavo.

 

no news in this list.

no news in this list.

Novice
Vse tri strokovne delavnice pod naslovom Z razvojem zaposlenih do odličnosti v Celju so že zasedene
06.10.2014
Branko Rožič, Manager leta: "Uspeh podjetja temelji na znanju in kompetencah zaposlenih"
26.09.2014
Delavnica VKO: Izboljšanje delovne klime in motivacija zaposlenih
12.05.2014
Na vrh