Regionalne razvojne agencije so v maju in juniju 2014 na informativnih dogodkih javnosti predstavile analize izvajanja regijskih štipendijskih shem za obdobje od 2008 do 2014.


Analize objavljamo za vsako statistično regijo posebej. V analizah je preverjeno stanje in podani predlogi za izboljšanje stanja na področju kadrovskega štipendiranja v posamezni statistični regiji.


Prvi začetki izvajanja regijskih štipendijskih shem segajo že v leto 2002, ko je bila RŠS financirana iz regionalnih razvojnih spodbud. V šolskem/ študijskem letu 2007/2008 so bila za sofinanciranje  kadrovskih štipendij zagotovljena koncesijska sredstva od dajatev na študentsko delo, podeljevanje sredstev pa je prevzel Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Od šolskega študijskega leta 2008/2009  naprej se regijske štipendijske sheme delno financirajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


V projekt regijskih štipendijskih shem je bilo od šolskega / študijskega leta 2008/2009  do vključno 2013/2014 vključenih  3469 štipendistov in 702 delodajalcev. Do leta 2014 se je zaposlilo blizu 700 štipendistov.


Regijske štipendijske sheme so opredeljene v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakonu o štipendiranju iz leta 2007 in v novem Zakonom o štipendiranju (Zštip-1), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2014. Podrobnejše je izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem določeno v Pravilniku o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih shem, ki ga sprejmejo regionalne razvojne agencije.

 

Seznam analiz regijskih štipendijskih shem po statističnih regijah in subjektih, ki jih izvajajo: 
PODRAVSKA - Prizma, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti (do 2012-2013 Ekonomski institut Maribor - Center razvoja človeških virov)
POMURSKA - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.
KOROŠKA - RRA Koroška d.o.o. - regionalna razvojna agencija za Koroško
SAVINJSKA - RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. (do 2009/2010 RRA Celje d.o.o.)
ZASAVSKA - Regionalni center za razvoj d.o.o.
SPODNJEPOSAVSKA - Regionalna razvojna agencija Posavje 
JUGOVZHODNA - Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
OSREDNJESLOVENSKA - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 
GORENJSKA - BSC, d.o.o. 
NOTRANJSKO-KRAŠKA - RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
GORIŠKA - Posoški razvojni center 
OBALNO-KRAŠKA - Regionalni razvojni center Koper

 

Vir financiranja
Regijske štipendijske sheme delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Osrednjeslovenska
Na vrh