Return to login form 

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

 

Na podlagi Zakona o štipendiranju (Zštip-1) razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij objavita sklad oziroma Regionalne razvoje agencije na svoji spletni strani, povzetek in povezavo na objavo tudi na portalu e-uprava.


Regionalne razvojne agencije objavijo razpis za sofinanciranje z namenom vzpostavitve sistema spodbud za povezovanje izobraževanja in potreb na trgu dela, ki bodo odpravljale strukturna neskladja v zaposlovanju, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških virov in povečevala zaposljivost v regiji.


Delodajalci, ki niso vključeni v regionalne sheme, se sofinanciranje kadrovskih štipendij stimulira preko sklada. Na ta način se je število štipendij povečalo, s spodbudami za delodajalce pa se bo ponovno uveljavilo kadrovsko štipendiranje kot osnovna oblika štipendiranja v skladu z zahtevami gospodarstva in trga dela.

 

 

no news in this list.

no news in this list.

Novice
Najavljamo javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem 2014/2015
19.09.2014
Na vrh