Mentorstvo za mlade (MM)

Namen operacije je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti ter konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.

 

Sklad je v času trajanja operacije objavil dve javni povabili na podlagi katerih so bili izbrani delodajalci, pri katerih so usposobljeni mentorji uvajali novozaposlene mlade osebe do 30 let, prve iskalce zaposlitve.

 

V okviru programa je bilo za mentorje izbranih delodajalcev, ki še niso imeli pedagoško andragoških znanj, izvedenih 27 brezplačnih tridnevnih delavnic na katerih se je usposobilo 371 mentorjev.

 

 

Kaj smo omogočili mentorjem in mentorirancem:

 

Za večino novozaposlenih oseb je bila to prva zaposlitev, pri čemer je podpora mentorja zelo dragocena. Mentorji so v šest do dvanajst mesecih mladim predali nenapisana pravila igre, kar je omogočilo njihovo lažjo vključitev v organizacijo, olajšali so jim navezovanje stikov in opravljanje dela.

 

 

 

Program »Mentorstvo za mlade« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

 

 

 

no news in this list.

no news in this list.

Novice
2. javno povabilo »Mentorstvo za mlade« - obvestilo ponudnikom
17.07.2014
Prvo odpiranje ponudb Mentorstvo za mlade (173. JP)
02.12.2013
Arhiv razpisov