"Kompetenčni center za razvoj kadrov v steklarstvu
  
smo zasnovali zaradi izjemnih težav na področju razvoja znanja za potrebe steklarske panoge. Tradicionalni izobraževalni programi srednješolskega izobraževanja beležijo negativen trend vpisa in tudi ne zagotavljajo vseh kompetenc potrebnih za delo v gospodarstvu. Tako smo steklarji primorani večino znanja razvijati in prenašati interno. Poleg tega pa se soočamo tudi z neugodno demografsko strukturo, kar je še dodatna nuja, da zagotovimo prenos med generacijami. Primanjkljaj se poleg panožnih poklicev kaže tudi pri delovnih   mestih, vezanih na prodajo in vodenje."

 

 

Realizacija:

 • 250.112,57 EUR (96 % odobrenih sredstev),
 • 1030 vključenih oseb in 1718 vključitev v usposabljanja,
 • 10 podprtih podjetij (4 mikro, 4 malo, 2 veliki).

 

Ključni razlogi za vključitev:

 • pomanjkanje novega mladega strokovnega kadra v steklarski panogi
 • okrepiti znanje obstoječega kadra.

Vsebinski cilji:

 • izdelati panožni kompetenčni profil za izbrane poklice v steklarstvu;
 • identifikacija ključnih delovnih mest;
 • identifikacija kritičnih področij, kjer je deficit znanja največji;
 • izvedba usposabljanj.

 

Ključni primanjkljaji:

 • tehnična in strokovna znanja, specifična za panogo,
 • računalništvo.

 

Prioritetna usposabljanja:

 • steklarstvo
 • orodjarstvo
 • oblikovanje stekla
 • komercialna znanja
 • kakovost
 • vodenje
 • IKT
 • jeziki.

 

Velik poudarek je bil na usposabljanju notranjih mentorjev, ki so z notranjim prenosom znanja usposobili širše število zaposlenih in vzpostavili prakso notranjega prenosa znanja. V okviru projekta so se usposabljali tudi v tujini.

 

Ciljne skupine:

 • Proizvodnja (steklopihalec, krogličar, nabiralec, izpihalec, rezalec, talilec, strojnik);
 • Procesi dodelave (brusilec, stekloslikar, izdelovalec mozaikov, dekorater, peskalec, satiner, sitostiskar, kislinski polirec);
 • Podporni procesi (tehnolog/programer, analitik, konstrukter, izdelovalec orodja, orodjar, cizeler, oblikovalec kovin, varilec, vzdrževalec orodja), obdelovalec stekla – dizajner, modelni mizar);
 • Proces komerciale (prodajni inženir, komercialist, prodajalec stekla);
 • Proces vodenja (obratovodja, skupinovodja, izmenovodja, poslovodja).

 

Primer uspešnega sodelovanja med partnerji

 

Dober primer uspešnega prenosa znanja je sodelovanje podjetja Forstek, ki je specializirano za popravilo in razvoj orodij, ki jih uporabljajo v steklarski panogi. Podjetje Forstek že dolgo sodeluje s Steklarno Hrastnik. Steklarni Hrastnik je podjetje Forstek dalo znanje o popravilu orodij (zaposleni podjetja Forstek so učili zaposlene podjetja Steklarna Hrastnik) in tako imajo sedaj zaposleni Steklarne Hrastnik veliko več znanja ter sposobnosti za popravilo orodij in tako velik del okvar, ki bi jih sicer odpravljalo podjetje Forstek, popravijo sami. Na drugi strani pa je Steklarna Hrastnik podjetju Forstek posredovala vso tehnološko podporo za razvoj novih orodij. Na eni strani so se tako stroški popravila orodij v Steklarni Hrastnik zmanjšali iz 400.000 EUR (podatek za  2010) letno na 130.000 EUR v lanskem letu, letos pa predvidevajo še dodatno zmanjšanje stroškov na okvirno 65.000 EUR. Na drugi strani pa je kljub izpadu tega dela prihodka v podjetju Forstek moč opaziti rast prihodkov v letu 2012 v primerjavi z letom 2012 za okvirno 3,2% letno (AJPES, 2013).

 

 

Na vrh