"KoC Robotika bo omogočila učinkovito obliko pridobivanja in prenašanja kakovostnega multidisciplinarnega znanja – pri razvoju in izdelavi robotov in avtomatskih sistemov- na podjetjem dostopen način."

 

 

Robotika predstavlja izredno kompleksno področje s širokim razponom znanj in dejavnosti – preplet fizike, mehaničnega in električnega inženirstva, matematike in računalništvo. V kompleksnosti tiči razlog za trenutno premajhno konkurenčnost robotike na trgu, saj povezanost tako širokega spektra veščin, znanj in kompetenc zahteva stalno in drago izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v panogi, kar razvoj in proizvodnjo robotov znatno podraži. Rešitev ponuja učinkovita oblika pridobivanja kakovostnega multidisciplinarnega znanja na podjetjem dostopen način-kar KoC Robotika bo.

 

Cilji:

 • Vzpostavitev prvega kompetenčni center za panogo robotika, ki bo RELEVANTEN (vodilna podjetja v panogi) in KVALITETEN  (prost in kontinuiran pretok znanj, izkušenj in dobrih praks znotraj partnerstva).
 • Pripraviti kvaliteten referenčni model kompetenc (odražal trenutno stanje v panogi ter poiskal vzvode za uresničitev vizije strmega razvoja panoge v prihodnosti.
 • Vključitev predvidoma vsaj 49% vseh zaposlenih v partnerskih podjetjih v usposabljanje (skupaj predvidoma vključiti 152 zaposlenih).
 • Izvedba predvidoma vsaj 600 vključitev do zaključka projekta.
 • Izvedba predvidoma vsaj 450 vključitev v notranja usposabljanja v času trajanja projekta (75% vseh vključitev)
 • Postaviti temelje za dolgoročno delovanje kompetenčnega centra (predvidoma 5 let po zaključku projekta)
 • Postaviti temelje za nadaljnje skupno sodelovanje partnerskih podjetij pri razvojno raziskovalnih projektih ter skupen razvoj tehnološke platforme za področje robotike.

 

Med rezultati projekta velja poudariti:

 • vzpostavitev prve tehnološke platforme za področje robotike v Sloveniji;
 • mreženje oz. vzpostavljanje konkretnih (poslovnih) odnosov z ostalimi podjetji in pretok idej o prihodnjih poslovnih priložnostih;
 • povezovanje v evropske tehnološke platforme;
 • postati ključni akterji na področju robotike doma in na evropskih trgih.

Ključni učinek projekta bo – preko povečanja kvalifikacijske strukture kadrov – boljše prilagajanje partnerskih podjetij na trgu, novi pristopi pri delovanju teh podjetij, uvajanje novih procesov in postopkov, razvoj novih inovativnih produktov ter prodor na tuje trge.
Končni pričakovani učinek bo hitrejši razvoj panoge robotika v Sloveniji ter povečanje njene konkurenčnosti na globalnem trgu.

Ciljne skupine:


1.Tehnološki profili

 • Robotik
 • Strojnik
 • Elektrotehnik
 • Mehatronik
 • Programer
 • Inženir telekomunikacije
 • Inženir podpornega okolja

 

2. Proizvodni profili

 • Sestavljalec kompleksnih električnih sklopov
 • Operater linije/stroja
 • Skupinovodja
 • Vzdrževalec
 • Vodja vzdrževanja

 

Na vrh