"Z ZNANJEM V PRIHODNOST - Z vlaganjem v razvoj zaposlenih bomo  povečali uspešnost podjetij in zaposlenih, povečali konkurenčno prednost na trgu ter se razvijali in prilagajali vedno bolj zahtevnim razmeram poslovanja."

  

Pomen računovodskih servisov, ki opravljajo računovodsko, knjigovodsko in revizijsko dejavnost ter davčno svetovanje je v širšem gospodarskem prostoru izredno velik, predvsem zaradi posrednega vpliva na odločitve glede razvoja podjetniške dejavnosti številnih malih in srednje velikih podjetij, pa tudi zaradi svoje vloge v sistemu javnega gospodarskega informiranja.

 

Glavni namen projekta je sodelovanje med sorodnimi podjetji v panogi, oblikovanje kompetenčnih modelov in vzpostavitev sistematičnega in usmerjenega razvoja kadrov.

 

Realizacija:

 • 467.787,83 (87 % odobrenih sredstev),
 • 95 vključenih oseb in 2635 vključitev v usposabljanja,
 • 12 podjetij (11 mikro, 1 malo)

 

Ključni razlogi za vključitev:

 • povečati prilagodljivost, učinkovitost in konkurenčnost podjetij in zaposlenih v računovodski dejavnosti;
 • dvigniti usposobljenost in temeljne veščine zaposlenih v računovodski dejavnosti;
 • zmanjšati primanjkljaj kompetenc zaposlenih v računovodski dejavnosti;
 • dvigniti kakovost opravljenih storitev;
 • dvigniti prepoznavnost in ugled računovodske dejavnosti.

Ključni primanjkljaji znanj:

 • strokovna usposabljanja (prioritetna usposabljanja);
 • računalniška znanja, poslovni informacijski sistemi
 • tuji jeziki
 • komuniksvijs, medosebni odnosi, vodenje, ...

 

Ciljne skupine

 • obračunovalec plač,
 • knjigovodja,
 • računovodja,
 • davčni svetovalec.
 • vodja računovodskega servisa.

Rezultati

Pred pričetkom usposabljanj so testirali svoje zaposlene s pomočjo e-aplikacij Zbornice računovodskih servisov in podjetja B2. Testirali so jih tudi ob zaključku projekta, kjer so zabeležili napredek pri vseh znanjih v povprečju za 6 odstotnih točk (oz. 12,8 %). Pri posameznih partnerjih je bil dvig strokovne usposobljenosti za več kot 40 %. Merili so tudi zadovoljstvo strank, ki je v primerjavi s preteklimi leti naraslo.

 

Primer dobre prakse je zaposlena  na delovnem mestu računovodje v podjetju Unija. Zaposlena je opravlja delovno mesto začetnika in pri njej je bilo moč opaziti pomanjkanje samozavesti pri delu s strankami, kar je imelo negativne posledice tako na zadovoljstvo strank kot na delovno uspešnost. Kljub temu so pri njej opazili potencial, so jo v okviru razpisa kompetenčnih centrov, vključili v veliko izobraževanj (strokovna usposabljanja, tuji jeziki, računalniška usposabljanja, mehke veščine- timsko delo, komunikacijske veščine, organizacija časa, idr.).

Sodelavka je zaradi sistematičnega izobraževanja in usposabljanja tako napredovala, da je danes vključena v program nasledstva, kmalu bo prevzela vodenje skupine sodelavcev, stranke pa so ji v anketi o zadovoljstvu pripisale veliko boljšo oceno.

Na vrh